Programe de finantare

Programul privind gestionarea deseurilor

Programul functioneaza prin intermediul “Schemei de ajutor de stat regional pentru investitii, avand ca scop reducerea efectelor negative ale deseurilor asupra mediului si reducerea consumului de resurse primare”.

Administratia Fondului Pentru Mediu, prin Schema de ajutor de stat regional pentru investitii (https://www.afm.ro/main/programe/deseuri/schema_ajutor_de_stat_regional_deseuri.pdf)  are ca obiectiv principal acordarea de sprijin financiar operatorilor economici, in vederea realizarii de investitii initiale, in scopul reducerii la minimum a efectelor negative ale deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului, reducerea consumului de resurse primare, cresterea ratei de reciclare si imbunatatirea calitatii materialelor reciclate. Prezenta Schema se aplica pana la data de 31 Decembrie 2020, cu un buget total alocat de 500.000.000 lei. Sumele vor fi acordate in una sau mai multe transe. Schema de ajutor de stat se adreseaza operatorilor economici care realizeaza investitii initiale in oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.